EN

Profesor James Scott w zespole KGE!

Wieloletni partner KGE, prof. James Scott z University of Eastern Finland w Joensuu zdecydował się dołączyć do naszego zespołu w ramach programu POLONEZ, finansowanego ze środków NCN. Od 2017 roku przez 2 lata będziemy cieszyć się obecnością w KGE jednego z najlepszych naukowców w obszarze polityk regionalnych i obszarów przygranicznych.

Czytaj więcej